4 เทคนิคการปรุงอาหารห่างไกลจากโรคโควิด 19

4 เทคนิคการปรุงอาหารห่างไกลจากโรคโควิด 19

4 เทคนิคการปรุงอาหารห่างไกลจากโรคโควิด 19

ต้องบอกก่อนว่าอาหารไม่ใช่สาเหตุของโรคโควิด 19 โดยตรง และปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ระบุว่าพบเชื้อไวรัสในอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารที่ปรุงสุขหรือผักพืชผลไม้ แต่ที่เราต้องใส่ใจเรื่องอาหารก็เพราะว่ามีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรังวัถุดิบและการปรุงอาหาร การเตรียมอาหารให้ปลอดภัยนั้น ต้องคำนึกถึงเรื่องสุขลักษณะที่ดี ความสะอาดและการสัมผัสให้น้อยที่สุด ดังนั้นหากเราเตรียมอาหารและเราให้บริการ มีกระบวนการสัมผัสกับคนน้อยที่สุดแล้ว ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของโรคโควิด- 19 ได้เป็นอย่างดี และอาหารนั้นเป็นแหล่งของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สามาาถที่จะมีอายุอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยพบว่าบนเนื้อเยื่ออาจจะอยู่ได้นานถึง 8 ชั่วโมง

เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการกินสำหรับบุคคลทั่วไป และในเรื่องของอาหารควรเป็นอาหารสด ปรุงสุกใหม่ และควรปรุงผ่านความร้อน ไม่ควรที่จะเป็นอาหารสดดิบ อย่างเช่นปลาดิบหรือว่าอาหารที่มีการผ่านการใช้มือสัมผัสปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่นสลัดโรล หรือว่าผลไม้ตัดแต่ง เพราะว่าเราอาจจะไม่แน่ใจ ในเรื่องของความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร

การรับประทานอาหารนั้นก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาด ใช้ภาชนะของส่วนตัว ไม่ใช้กับของคนอื่น และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดอีกครั้งนึง อย่าลืมว่าการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ดีที่สุดนั่นก็คือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล งดการรวมตัวระหว่างทำกิจกรรม ล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดการกระจายการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19ได้แล้ว

 

 

ในช่วงนี้หลายคนที่กักตัวอยู่บ้านเลือกที่จะเข้าครัวแปลงร่างเป็นเชฟปรุงอาหารกันอย่างแน่นอน แต่รู้หรือเปล่าปรุงอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจาก COVID-19

4 เทคนิคการปรุงอาหารห่างไกลจากโรคโควิด – 19

  1. การเลือกเนื้อสัตว์ เราควรที่จะเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มากจากพื้นที่โรคระบาด แล้วก็การปรุงเนื้อสัตว์ให้ทั่วถึง
  2. แยกมีดและเขียงระหว่างเนื้อดิบกับเนื้อสุก
  3. ควรล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะปรุงอาหารและรับประทานอาหาร
  4. กินอาหารที่ปรุงสุกและใช้ช้อนกลางส่วนตัว

เพียง 4 เทคนิคนี้เราก็จะสามารถห่างไกลจากโควิด – 19 ได้แล้ว